Εταιρικά στοιχεία
Union Road Assistance Ε.Π.Ε
ΑΦΜ: 998355667
ΔΟΥ: Αγ. Δημητρίου
ΑΡ. Γ.Ε.Μ.Η: 008984501000
Διεύθυνση: Τζαβέλλα 11, 173 42, Αγ. Δημήτριος, Αττική

Στοιχεία επικοινωνίας
Τηλέφωνο: 210 99 04 194
Fax: 210 99 04 196